נתנאל סמריק: "כיתה אוהבת – ישראל" – ספר חדש לדוד ונעמי גפן